Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Sprawozdanie z działalności statutowej Wydziału Architektury – odbiory DS 2018

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r743_2020

Słowa kluczowe
PL
  • raport
  • działalność statutowa
  • badania
  • zadanie badawcze
  • protokoły zdawczo-odbiorcze
  • dane syntetyczne
Data

11.02.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

515

Typ dzieła

raport z badań