Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Sprawozdanie z działalności statutowej Wydziału Architektury – odbiory DS 2018

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r743_2020

Keywords
PL
  • raport
  • działalność statutowa
  • badania
  • zadanie badawcze
  • protokoły zdawczo-odbiorcze
  • dane syntetyczne
Date

11.02.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

515

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.