Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z izolacji mikroorganizmów zdolnych do biologicznego rozkładu popularnych herbicydów (MCPA, 2,4-D, glifosat i dikamba)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r759_2020

Słowa kluczowe
PL
  • Herbicydy
  • herbicydowe ciecze jonowe
  • izolacja szczepów bakteryjnych
  • kultury wzbogacone
  • biodegradacja
Data

26.02.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

16

Typ dzieła

raport z badań