Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań wytrzymałości kostki brukowej wg PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r831_2020

Data

13.03.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań