Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań styropianu według normy PN-EN 826 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu”

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r832_2020

Data

13.03.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań