Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań wodoprzepuszczalności betonu płyty fundamentowej w budynku przy ul. Wschodniej 28 w Luboniu według normy PN-88/B-06250 „Beton zwykły”

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r849_2020

Data

20.02.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań