Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora (zainstalowanego w SE Wielopole) z użyciem metody FDS oraz opracowanie raportu z badań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r853_2020

Słowa kluczowe
PL
  • zawilgocenie transformatora
  • metoda FDS
Data

31.03.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

3

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

inne

Open Access

Nie