Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań temperatury mięknienia Vicata i identyfikacji przesłanych detali

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r896_2020

Słowa kluczowe
PL
  • temperatura mięknienia Vicata
  • identyfikacja tworzyw sztucznych
  • jakość wyrobów
Data

27.04.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań