Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Produkt 03. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r900_2020

Data

07.04.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport z badań