Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Izabeli Piaseckiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r901_2020

Data

08.04.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

recenzja