Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Double salts herbicidal ionic liquids (DSHILs)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r961_2020

Słowa kluczowe
PL
  • herbicidal ionic liquids
Data

11.05.2020

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Tak