Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie danych eksperymentalnych z badań kinetyki reakcji wydzielania wodoru i ich analiza statystyczna

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r973_2020

Data

21.05.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

2

Typ dzieła

raport z badań