Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

Małgorzata Graś

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

malgorzata.gras@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 59

Artykuły (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS