Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Dariusza Szewczyka pt. „Badania niskoemisyjnego procesu spalania wysoko i niskokalorycznych paliw gazowych w wysokotemperaturowych komorach spalania urządzeń energetycznych”

Autorzy

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r986_2020

Data

20.04.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

recenzja