Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników analiz elektrochemicznych wraz z opisem strumieni jonowych w roztworach wodnych octanu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r99_2019

Słowa kluczowe
PL
  • węgiel aktywny
  • adsorpcja jonów
  • spolaryzowana powierzchnia
  • podwójna warstwa elektryczna
  • elektrolity organiczne
Data

09.08.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

3

Typ dzieła

raport z badań