Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Inżynierii Transportu, rodzaj = Rozdziały, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (865)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 801.
  Perspektywa progresu wskaźników ekologicznych silnika badawczego zasilanego olejem napędowym z domieszką wodoru / Paweł Daszkiewicz, Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Wojciech Karpiuk // W: XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013 : conference proceedings, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 / ed. by Elżbieta Szychta: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, 2013 - s. 98

  Abstrakt
 • 802.
  Badania ekologicznych pojzdów ciężkich w rzeczywistych warunkach ruchu / Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak, Andrzej Ziółkowski (WMRiT), Piotr Świątek // W: XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013 : conference proceedings, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 / ed. by Elżbieta Szychta: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, 2013 - s. 43

  Abstrakt
 • 803.
  Analiza emisji zanieczyszczeń hybrydowych autobusów miejskich w aspekcie procedur NTE i UE 582/2011 / Maciej Bajerlein (WMRiT), Łukasz Rymaniak // W: XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013 : conference proceedings, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 / ed. by Elżbieta Szychta: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, 2013 - s. 42

  Abstrakt
 • 804.
  Identyfikacja czynników determinujących atrakcyjność środków transportu / Sylwia Andrzejewska, Kamila Kamyszek, Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT) // W: XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013 : conference proceedings, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 / ed. by Elżbieta Szychta: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, 2013 - s. 37

  Abstrakt
 • 805.
  Analiza możliwości obróbki cieplno-chemiczej czopów wału korbowego silników spalinowych / Grzegorz Kinal (WMRiT) // W: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni, Łódź - Spała 2013, 18-21 września 2013 / red. Tomasz Kapitaniak - Łódź, Poland : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013 - s. 42

  Referat
 • 806.
  Analiza możliwości selektywnego kształtowania warstwy wierzchniej elementów żeliwa sferoidalnegoza pomocą krzemowania leserowego / Marta Paczkowska (WMRiT) // W: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni, Łódź - Spała 2013, 18-21 września 2013 / red. Tomasz Kapitaniak - Łódź, Poland : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013 - s. 37

  Referat
 • 807.
  Tribologiczne badania olejow do sprężarek chłodniczych w mieszaninie z czynnikiem chłodniczym R134A / Kasper Górny (WMRiT) // W: Energetycznie efektywne rozwiązania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła : XLV Dni Chłodnictwa, Poznań, 13 - 14.11.2013 / red. Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) - Poznań, Poland : Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja, 2013 - s. 75-82

  Referat
 • 808.
  Experimental Investigation into n-hexane Injection and Auto-ignitation in a Rapid Compression Machine / Łukasz Kapusta, Ireneusz Pielecha (WMRiT), Jakub Czajka (WMRiT), Andrzej Teodorczyk, Krzysztof Wisłocki (WMRiT) // W: 6th European Combustion Meeting : ECM2013 : abstract book, Lund, Sweden, 25-28 June, 2013, 2013 - s. 139

  Abstrakt
 • 809.
  Investigations of Operational and Optical Indexes of the Combustion Process for the Multiple Injection Different Strategies in CI-Type Model Engine / Krzysztof Wisłocki (WMRiT), Jacek Kaźmierowski, Ireneusz Pielecha (WMRiT), Przemysław Borowski // W: 6th European Combustion Meeting : ECM2013 : abstract book, Lund, Sweden, 25-28 June, 2013, 2013 - s. 43

  Abstrakt
 • 810.
  On-road Exhaust Emissions of Passenger Cars using Portable Emission Measurement System (PEMS) / Jerzy Merkisz (WMRiT), Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT), Marianna Jacyna // W: Proceedings of the Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013), Singapore, 18-19 March, 2013: Global Science and Technology Forum, 2013 - s. 281-289

  Referat
 • 811.
  Research of injectors and fuel spray used in modern compression ignition engines / Marek Idzior (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // W: Proceedings of the Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013), Singapore, 18-19 March, 2013: Global Science and Technology Forum, 2013 - s. 227-233

  Referat
 • 812.
  Tribokorozja / Arkadiusz Stachowiak (WMRiT), Wiesław Zwierzycki (WMRiT) // W: Tarcie, zużycie, smarowanie wybranych węzłów tribologicznych / red. Dariusz Oziminy - Kielce, Polska : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013 - s. 185-213

  Rozdział w monografii naukowej
 • 813.
  System monitorowania on-line stanu technicznego infrastruktury i układu biegowego lekkiego pojazdu szynowego / Bartosz Firlik (WMRiT), Bartosz Czechyra (WMRiT) // W: Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - s. 565-576

  Referat
 • 814.
  Od makroskopowego modelu popytu na podróże do całodobowej mikroskopowej symulacji przepływu ruchu / Michał Maciejewski (WMRiT), Bartłomiej Piątkowski, Waldemar Walerjańczyk (WMRiT) // W: Wydajność systemów transportowych : IX konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego" Poznań, Rosnówko 19-21 czerwca 2013 / red. Andrzej Krych (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ) - Luboń, Polska : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013 - s. 537-548

  Referat
 • 815.
  Budowa mobilnego stanowiska pomiarowego do badania pomp ciepła / Robert Kłosowiak (WMRiT), Jarosław Bartoszewicz (WMRiT) // W: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, odnawialne źródła energii / red. Wiesław Zima, Dawid Taler - Kraków, Poland : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013 - s. 103-110

  Rozdział w monografii naukowej
 • 816.
  The static pressure redistributions on the surfaces of reverse chamber / Jarosław Bartoszewicz (WMRiT), Robert Kłosowiak (WMRiT) // W: 14th European Turbulence Conference, Lyon, France, 1-4 September, 2013, 2013 - s. 1-2

  Referat
 • 817.
  Application of selected point parameters of vibration signal to diagnose railway disc brake during braking with the constant barking power / Wojciech Sawczuk (WMRiT) // W: VIII Krajowa Konferencja Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów. Streszczenia referatów, Ustroń, 3-7 czerwca 2013 - Warszawa, Polska : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013 - s. 100

  Abstrakt
 • 818.
  Zastosowanie wybranych miar punktowych do diagnozowania kolejowego hamulca tarczowego w czasie hamowania ze stałą mocą / Wojciech Sawczuk (WMRiT) // W: VIII Krajowa Konferencja Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów. Streszczenia referatów, Ustroń, 3-7 czerwca 2013 - Warszawa, Polska : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013 - s. 99

  Abstrakt
 • 819.
  Applicationof selected frequency characteristics of vibration signal to diagnose railway disc brake during brak-ing with the constant barking power / Wojciech Sawczuk (WMRiT), Franciszek Tomaszewski (WMRiT) // W: VIII Krajowa Konferencja Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów. Streszczenia referatów, Ustroń, 3-7 czerwca 2013 - Warszawa, Polska : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013 - s. 98

  Abstrakt
 • 820.
  Zastosowanie wybranych charakterystyk widmowych sygnału drganiowego do diagnozowania kolejowego hamulca tarczowego w czasie hamowania ze stałą mocą / Wojciech Sawczuk (WMRiT), Franciszek Tomaszewski (WMRiT) // W: VIII Krajowa Konferencja Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów. Streszczenia referatów, Ustroń, 3-7 czerwca 2013 - Warszawa, Polska : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013 - s. 97

  Abstrakt
 • 821.
  Ocena drgań generowanych przez układ hamulca tarczowego do jego diagnozowania przy jego różnych obciążeniach cieplnych / Wojciech Sawczuk (WMRiT) // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 220

  Abstrakt
 • 822.
  Kryteria jakościowe dla E10 i B5 w oparciu o światową kartę paliw / Ewa Rostek, Maciej Babiak (WMRiT) // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 211

  Abstrakt
 • 823.
  Wskaźniki pracy napędu hybrydowego Toyoty Yaris w warunkach ruchu miejskiego / Ireneusz Pielecha (WMRiT), Jakub Czajka (WMRiT), Przemysław Borowski (WMRiT), Krzysztof Wisłocki (WMRiT) // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 203

  Abstrakt
 • 824.
  Zastosowanie danych GIS o zagospodarowaniu przestrzennym w mikroskopowej symulacji ruchu / Bartłomiej Piątkowski, Michał Maciejewski (WMRiT) // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 202

  Abstrakt
 • 825.
  Analiza i ocena hałasu komunikacyjnego na przykładzie miasta Poznania / Małgorzata Orczyk (WMRiT) // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 195

  Abstrakt
 • 826.
  Kształtowanie zrównoważonego systemu transportu drogowego / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), Katarzyna Stańko // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 177

  Abstrakt
 • 827.
  Badania emisji spalin pojazdów o różnej klasie emisyjnej zasilanych gazem ziemnym / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Krystian Łabędź, Arkadiusz Stojecki // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 176

  Abstrakt
 • 828.
  Uwarunkowanie makroskopowych modeli ruchu drogowego / Marek Maciejewski (WMRiT), Tomasz Maciejewski // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 160

  Abstrakt
 • 829.
  Porównanie oporu ruchu tłoków pokrytych warstwą nanorurek węglowych z tłokami standardowymi / Antoni Iskra (WMRiT), Maciej Babiak (WMRiT), Jarosław Kałużny (WMRiT) // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 108

  Abstrakt
 • 830.
  Koncepcja stanowiska do badania turbosprężarek silników spalinowych / Marek Idzior (WMRiT), Wojciech Karpiuk (WMRiT), Maciej Bieliński, Tomasz Borowczyk, Paweł Daszkiewicz, Paweł Stobnicki // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 106

  Abstrakt
 • 831.
  Metoda szacowania stopnia strat ponoszonych przez klienta usług przewozowych w transporcie kolejowym / Grzegorz Gramza (WMRiT), Adrian Gill (WMRiT) // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 98

  Abstrakt
 • 832.
  Koncepcje zastosowania reguł decyzyjnych w doborze środków redukcji ryzyka zagrożeń / Adrian Gill (WMRiT) // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Transport XXI wieku. Materiały konferencyjne, Ryn, 16-19 września 2013 / Politechnika Warszawska, Komitet Transportu PAN / red. Mirosław Siergiejczyk - Warszawa, Polska : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 89

  Abstrakt
 • 833.
  Simulation and experimental investigations of two-state skyhook strategy damping control and problems of its technical implementation / Grzegorz Ślaski (WMRiT) // W: The 8th International Scientific Conference : Transbaltica 2013, 9-10 May, 2013, Vilnius, Lithuania - Lithuania : Vilnius Gediminas Technical University, 2013 - s. 192-197

  Referat
 • 834.
  Predicting exhaust emission changes resulting from local improvement of city bus traffic in Poznan / Miłosław Kozak (WMRiT), D. Nijak, Jerzy Merkisz (WMRiT) // W: The Sustainable City VIII. Eighth International Conference on Urban Regeneration and Sustainability / red. S.S. Zubir, C.A. Brebbia - Southampton, Wielka Brytania : WIT Press, 2014 - s. 1021-1032

  Referat
 • 835.
  Numerical simulation of the flow past a flexible airfoil / Witold Stankiewicz (WMRiT), Robert Roszak (WMRiT), Marek Morzyński (WMRiT) // W: IN-TECH2013 : International Conference on Innovative Technologies : Proceedings, Budapest, Hungary, 10-13.09.2013 - Rijeka, Croatia : Faculty of Engineering University of Rijeka, 2013 - s. 337-340

  Referat
 • 836.
  3D hand biometrics - problems of acquisition and registration 3D data / Michał Rychlik (WMRiT), Witold Stankiewicz (WMRiT), Marek Morzyński (WMRiT) // W: IN-TECH2013 : International Conference on Innovative Technologies : Proceedings, Budapest, Hungary, 10-13.09.2013 - Rijeka, Croatia : Faculty of Engineering University of Rijeka, 2013 - s. 309-312

  Referat
 • 837.
  Experimental and simulation research on car acceleration and braking on snow-covered roads / Krzysztof Kędziora, Konrad Waluś (WMRiT) // W: Activities of Transport Telematics : 13th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2013 : selected papers, Katowice-Ustroń, Poland, October 23-26, 2013 / red. Jerzy Mikulski: Springer Berlin Heidelberg, 2013 - s. 433-440

  Referat 15
 • 838.
  Experimental study on comparison of kinematic traffic characteristics of a road tractor and a passenger car at sub-zero temperatures / Konrad Waluś (WMRiT) // W: Transport Systems Telematics TST'13 : 13th International Conference, Katowice-Ustroń, October 23-26, 2013 - Katowice, Poland : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2013 - s. 100

  Abstrakt
 • 839.
  Experimental and simulation research on car acceleration and braking on snowcovered roads / Krzysztof Kędziora, Konrad Waluś (WMRiT) // W: Transport Systems Telematics TST'13 : 13th International Conference, Katowice-Ustroń, October 23-26, 2013 - Katowice, Poland : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2013 - s. 52

  Abstrakt
 • 840.
  Badania efektywności oraz emisyjności silników gazowych napędzających sprężarki w tłoczniach gazu na gazociągach wysokiego ciśnienia / Jakub Rojewski, Jacek Wawrzyniak, Rafał Ślefarski (WMRiT), Tomasz Dobski (WMRiT) // W: V Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyka Gazowa 2013, Zawiercie, 9-11 października, 2013, 2013 - s. 369-379

  Referat
 • 841.
  Spalanie gazów ziemnych niskokalorycznych w turbinach gazowych / Tomasz Dobski (WMRiT), Rafał Ślefarski (WMRiT), Przemysław Grzymisławski // W: V Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyka Gazowa 2013, Zawiercie, 9-11 października, 2013, 2013 - s. 305-320

  Referat
 • 842.
  Spalanien niskokalorycznych paliw gazowych z wysokotemperaturową regeneracją ciepła / Rafał Ślefarski (WMRiT), Tomasz Dobski (WMRiT), Przemysław Grzymisławski // W: V Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyka Gazowa 2013, Zawiercie, 9-11 października, 2013, 2013 - s. 375-384

  Referat
 • 843.
  Development of a sustainable road transport system / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT), Miłosław Kozak (WMRiT), M. Jacyna // W: Urban Transport XIX. Nineteenth International Conference on Urban Transport and the Environment / red. C.A. Brebbia - Southampton, Wielka Brytania : WIT Press, 2013 - s. 507-517

  Referat
 • 844.
  A comparison of the exhaust emission from city buses fuelled with diesel oil and CNG / Jerzy Merkisz (WMRiT), Maciej Bajerlein (WMRiT), Michał Dobrzyński (WMRiT), D. Michalak // W: Urban Transport XIX. Nineteenth International Conference on Urban Transport and the Environment / red. C.A. Brebbia - Southampton, Wielka Brytania : WIT Press, 2013 - s. 495-505

  Referat
 • 845.
  The analysis of the environmental impact of road traffic in a transport node on the example of the Rondo Rataje roundabout in Poznan / Miłosław Kozak (WMRiT), D. Nijak, K. Kozak, Jerzy Merkisz (WMRiT), Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT) // W: Urban Transport XIX. Nineteenth International Conference on Urban Transport and the Environment / red. C.A. Brebbia - Southampton, Wielka Brytania : WIT Press, 2013 - s. 473-484

  Referat
 • 846.
  Exhaust emissions from farm tractors operating in urban areas / Piotr Lijewski (WMRiT), Jerzy Merkisz (WMRiT) // W: Urban Transport XIX. Nineteenth International Conference on Urban Transport and the Environment / red. C.A. Brebbia - Southampton, Wielka Brytania : WIT Press, 2013 - s. 447-453

  Referat
 • 847.
  Praca turbin gazowych w zmiennych warunkach obciążenia / Rafał Ślefarski (WMRiT), Tomasz Dobski (WMRiT), Przemysław Grzymisławski // W: XVI Konferencja : GAZTERM, Międzyzdroje, 13-15 maja, 2013, 2013 - s. 131-136

  Referat
 • 848.
  Badanie efektywności pracy tłoczni gazu ziemnego opartej o silniki tłokowe / Jakub Rojewski, Jacek Wawrzyniak, Rafał Ślefarski (WMRiT) // W: XVI Konferencja : GAZTERM, Międzyzdroje, 13-15 maja, 2013, 2013 - s. 137-144

  Referat
 • 849.
  Zwiększenie efektywności wykorzystania gazu ziemnego w zasilaniu w energię elektryczną i ciepło dużych obiektów na przykładzie budynku Wydziału Chemii Politechniki Poznańskiej / Tomasz Dobski (WMRiT), Rafał Ślefarski (WMRiT), Michał Gołębiewski, Andrzej Barczyński (WMRiT) // W: XVI Konferencja : GAZTERM, Międzyzdroje, 13-15 maja, 2013, 2013 - s. 33-42

  Referat
 • 850.
  Application of Life Cycle Assessment in enhancing the environmental characterization of materials for ecodesign / Zbigniew Kłos (WMRiT), Krzysztof Koper (WMRiT) // W: Proceedings of the V International Conference on Life Cycle Assessment - CILCA2013, Mendoza, Argentina March 24th- 27 th, 2013 / eds. Alejandro Pablo Arena, Bárbara Civit, Roxana Piastrellini: Universidad Tecnológica Nacional, 2013 - s. 764-773

  Referat
 • 851.
  Implementation of LCA in Poland / Zbigniew Kłos (WMRiT), Krzysztof Koper (WMRiT) // W: Proceedings of the V International Conference on Life Cycle Assessment - CILCA2013, Mendoza, Argentina March 24th- 27 th, 2013 / eds. Alejandro Pablo Arena, Bárbara Civit, Roxana Piastrellini: Universidad Tecnológica Nacional, 2013 - s. 796-805

  Referat
 • 852.
  Emission tests of the F100-PW-229 turbine jet engine during pre-flight verification of the F-16 aircraft / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jarosław Markowski (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT) // W: Air Pollution XXI. 21st International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution - Southampton, Wielka Brytania : WIT Press, 2013 - s. 219-230

  Referat 15
 • 853.
  The correlation of distribution of PM number emitted under actual conditions of operation by PC and HDV vehicles / Paweł Fuć (WMRiT), Łukasz Rymaniak, Andrzej Ziółkowski (WMRiT) // W: Air Pollution XXI. 21st International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution - Southampton, Wielka Brytania : WIT Press, 2013 - s. 207-218

  Referat 15
 • 854.
  Sposoby diagnozowania zużycia pary ciernej hamulca tarczowego / Wojciech Sawczuk (WMRiT) // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans : streszczenie referatów, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013 / red. nauk. Elżbieta Szychta - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2013 - s. 225

  Abstrakt
 • 855.
  Analiza statystyczna sygnałów drganiowych generowanych przez mechanizm dźwigniowy hamulca tarczowego w czasie hamowania / Wojciech Sawczuk (WMRiT) // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans : streszczenie referatów, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013 / red. nauk. Elżbieta Szychta - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2013 - s. 222

  Abstrakt
 • 856.
  Analiza hipocykloidalnego układu korbowo-tłokowego dla silnika spalinowego / Wojciech Sawczuk (WMRiT) // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans : streszczenie referatów, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013 / red. nauk. Elżbieta Szychta - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2013 - s. 221

  Abstrakt
 • 857.
  Ocena realizacji zakładanych zadań przewozowych na przykładzie przedsiębiorstwa publicznego transportu autobusowego ZUK ROKBUS Sp. z o.o. / Marcin Kiciński (WMRiT), Piotr Stasiak // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans : streszczenie referatów, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013 / red. nauk. Elżbieta Szychta - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2013 - s. 122

  Abstrakt
 • 858.
  Badania emisji związków szkodliwych spalin turbinowego silnika odrzutowego podczas przedstartowej próby samolotu Su-22 / Leszek Cwojdziński, Jerzy Merkisz (WMRiT) // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transportowe bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans : streszczenie referatów, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013 / red. Elżbieta Szychta - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2013 - s. 58

  Abstrakt
 • 859.
  Modelowanie procesu odprawy pasażerów w porcie lotniczym / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), Kamila Kamyszek, Sylwia Andrzejewska // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans : streszczenie referatów, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013 / red. nauk. Elżbieta Szychta - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2013 - s. 172

  Abstrakt
 • 860.
  Bezpieczeństwo w zarobkowym transporcie lotniczym pasażerów / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WMRiT), Sylwia Andrzejewska, Kamila Kamyszek // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans : streszczenie referatów, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013 / red. nauk. Elżbieta Szychta - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2013 - s. 171

  Abstrakt
 • 861.
  Ekologiczna ocena pojazdów osobowych zasilanych dwupaliwowo w dużych aglomeracjach miejskich / Jerzy Merkisz (WMRiT), Jacek Pielecha (WMRiT), Krystian Łabędź // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans : streszczenie referatów, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013 / red. nauk. Elżbieta Szychta - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2013 - s. 170

  Abstrakt
 • 862.
  Badania doświadczalne intensywnego hamowania ciągnika siodłowego w ujemnych temperaturach otoczenia (badania rozpoznawcze) / Konrad Waluś (WMRiT) // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans : streszczenie referatów, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013 / red. nauk. Elżbieta Szychta - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2013 - s. 258

  Abstrakt
 • 863.
  Badania doświadczalne intensywnego przyspieszania ciągnika siodłowego w ujemnych temperaturach otoczenia (badania rozpoznawcze) / Konrad Waluś (WMRiT) // W: X Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transportowe bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans : streszczenie referatów, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013 / red. Elżbieta Szychta - Radom, Polska : Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2013 - s. 257

  Abstrakt
 • 864.
  Exhaust emissions from heavy-duty vehicles under actual traffic conditions in the city of Poznań / Jerzy Merkisz (WMRiT), Miłosław Kozak (WMRiT), Piotr Lijewski (WMRiT), Paweł Fuć (WMRiT) // W: Asia Pacific Automotive Engineering Conference, 1 kwiecień 2013, Bangkok, Thailand, 2013 - s. 1-7

  Referat
 • 865.
  Hałas emitowany przez statki powietrzne o napędzie turbośmigłowym i turbowentylatorowym podczas startu i lądowania / Jerzy Merkisz (WMRiT), Natalia Płotnicka, Grzegorz Dahlke (WIZ) // W: XVII International Conference : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport - Transcomp 2013 : conference proceedings, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 / ed. by Elżbieta Szychta: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, 2013 - s. 282

  Abstrakt