Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = Instytut Technologii Mechanicznej, raporty z lat 2018 - 2019, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (29)

 • 1.
  Opracowanie koncepcji prototypowej hybrydowej formy wtryskowej z wymiennymi wkładkami formującymi / Paweł Muszyński (WBMiZ), Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Piotr Dalewski, Dorota Tomczak // r556_2019

 • 2.
  Wykonanie badań próbnych silosów / Leszek Różański (WBMiZ) // r489_2019

 • 3.
  Wykonanie badań termograficznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Poznań / Leszek Różański (WBMiZ) // r478_2019

 • 4.
  Sprawozdanie z badań nr 16/3.20 "Walidacja metod i algorytmów pozwalających na stabilną pracę linii produkcyjnej oraz uzyskanie wyrobów wysokiej jakości” / Michał Jakubowicz (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Dawid Kucharski (WBMiZ) // r463_2019

 • 5.
  Sprawozdanie z badań nr 8/3.6 "Opracowanie trójwymiarowych modeli CAD rzeczywistych tłoczników produkcyjnych” / Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ), Natalia Swojak (WBMiZ), Lidia Marciniak-Podsadna (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ) // r465_2019

 • 6.
  Rejestracja za pomocą termografu FLIR T620 sekwencji obrazów termalnych wytypowanej grupy wytłaczarek w firmie GESTAMP we Wrześni / Leszek Różański (WBMiZ) // r432_2019

 • 7.
  Opracowanie strategii pomiaru cech geometrycznych z uwzględnieniem relacji dokładnościowo – czasowych / Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ), Natalia Swojak (WBMiZ), Michał Mendak (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ), Lidia Marciniak-Podsadna (WBMiZ), Dawid Kucharski (WBMiZ) // r419_2019

 • 8.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r405_2019

 • 9.
  Ocena stopnia zużycia wału głównego DTDC - analiza obciążeń, obliczenia wytrzymałościowe / Rafał Talar (WBMiZ) // r387_2019

 • 10.
  Sprawozdanie ze szkolenia z podstaw diagnostyki termowizyjnej na poziomie level 1 dla pracowników firmy Vanderlande Industries B. V. sp. z o. o. Oddział w Polsce / Leszek Różański (WBMiZ), Radomir Majchrowski (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ) // r358_2019

 • 11.
  Opracowanie i eksperymentalna weryfikacja metodyki procesu wytwarzania przyrostowego elementów protez i ortez zgodnie z koncepcją automatycznego uruchamiania procesu i wytwarzania bez nadzoru / Filip Górski (WBMiZ), Wiesław Kuczko (WBMiZ), Natalia Wierzbicka (WBMiZ), Magdalena Żukowska (WBMiZ) // r327_2019

 • 12.
  Opracowanie rękawicy sterującej wózkiem elektrycznym i/oraz modyfikacja układu sterowania / Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Arkadiusz Kubacki (WBMiZ) // r321_2019

 • 13.
  Badania czujników do pomiarów płaskości – opracowanie wyników i wybór odpowiednich / Andrzej Milecki (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Dariusz Sędziak (WBMiZ), Roman Regulski (WBMiZ), Arkadiusz Kubacki (WBMiZ), Arkadiusz Jakubowski (WBMiZ) // r258_2019

 • 14.
  Badania symulacyjne procesu nagrzewania powierzchni formujących o różnych cechach geometrycznych dla wybranej grupy materiałów / Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Paweł Muszyński (WBMiZ), Piotr Dalewski, Kacper Lipiński // r227_2019

 • 15.
  Wykonania ekspertyzy wierteł dotyczącej analizy geometrii ostrza / Paweł Twardowski (WBMiZ) // r133_2019

 • 16.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Beaty Mrugalskiej / Stanisław Legutko (WBMiZ) // r80_2019

 • 17.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – pokrywa 9 szt. / korpus 12szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r73_2019

 • 18.
  Badanie rur wielowarstwowych w celu określenia ich przydatności do stosowania / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r72_2019

 • 19.
  Opracowanie technologii, dobór materiałów, narzędzi i metod kształtowania dla ogólnie odwzorowanych docelowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych protezy (1-osiowy staw skokowy z blokadą zgięcia, mocowanie tłumika MR, mocowanie elektroniki i zasilania, obudowa IP65) oraz wykonanie tych elementów, montaż i rozruch w warunkach laboratoryjnych / Natalia Wierzbicka (WBMiZ) // r59_2019

 • 20.
  Przeprowadzenie badań próbek wykonanych CFRP przy użyciu tomografu przemysłowego przed i po badaniach wytrzymałościowych w celu potwierdzenia koncepcji technologii ich wykonania. Przeprowadzenie badań geometrii niezintegrowanych w całość komponentów protezy na systemie typu GOM – ETAP II / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r58_2019

 • 21.
  Wykonanie usługi badawczej w ramach badań przemysłowych pt. Analiza parametrów procesu kształtowania ukierunkowania na wyznaczenie optymalnych nacisków oraz czasów poszczególnych operacji kształtowania / Michał Jakubowicz (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Mendak (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ) // r53_2019

 • 22.
  Wykonanie usługi badawczej w ramach badań przemysłowych pt. Opracowanie trójwymiarowej mapy odkształceń dla poszczególnych operacji kształtowania z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych w odniesieniu do odkształceń granicznych / Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ), Dawid Kucharski (WBMiZ), Lidia Marciniak-Podsadna (WBMiZ), Natalia Swojak (WBMiZ) // r52_2019

 • 23.
  Badania dokładności i powtarzalności działania urządzenia z wykorzystaniem przestrzennej fotogrametrii / Michał Wieczorowski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ) // r51_2019

 • 24.
  Wykonanie badań termograficznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Polska / Leszek Różański (WBMiZ) // r35_2019

 • 25.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek / Stanisław Legutko (WBMiZ) // r28_2019

 • 26.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – korpus rozrusznika 4 szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r11_2019

 • 27.
  Opracowanie układu sterowania i układu elektrycznego do trzech stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do badania procesów tarcia / Dariusz Sędziak (WBMiZ) // r10_2019

 • 28.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – pokrywa 9 szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r3_2019

 • 29.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – korpus „FC” 12 szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r1_2019