Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = Instytut Technologii Mechanicznej, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (61)

 • 1.
  Modyfikacje i testowanie centralnego systemu komputerowego oraz modułu konfiguracyjnego część b / Roman Regulski (WBMiZ), Arkadiusz Kubacki (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Andrzej Milecki (WBMiZ) // r555840_2019

  Raport z badań
 • 2.
  Badania symulacyjne procesu wtryskiwania dla różnych temperatur gniazda formującego / Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Paweł Muszyński (WBMiZ) // r555872_2019

  Raport z badań
 • 3.
  Wpływ nagrzewania indukcyjnego na podstawowe parametry wypełniania gniazda formującego / Przemysław Poszwa (WBMiZ), Paweł Muszyński (WBMiZ), Piotr Dalewski, Kacper Lipiński // r555876_2019

  Raport z badań
 • 4.
  Opracowanie rękawicy sterującej wózkiem elektrycznym i/oraz modyfikacja układu sterowania / Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Arkadiusz Kubacki (WBMiZ) // r321_2019

  Raport z badań
 • 5.
  Badania czujników do pomiarów płaskości – opracowanie wyników i wybór odpowiednich / Andrzej Milecki (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Dariusz Sędziak (WBMiZ), Roman Regulski (WBMiZ), Arkadiusz Kubacki (WBMiZ), Arkadiusz Jakubowski (WBMiZ) // r258_2019

  Raport z badań
 • 6.
  Opinia o innowacyjności „Technologii wytwarzania elementów pracujących w wirówkach oleju, charakteryzujących się podwyższoną szczelnością i dokładnością wymiarową” / Andrzej Gessner (WBMiZ) // r501310_2017

  Opinia
 • 7.
  Wykonanie badań termograficznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Polska / Leszek Różański (WBMiZ) // r559754_2019

  Raport z badań
 • 8.
  Projekt i symulacja działania mechaniki głowicy technologicznej / Rafał Talar (WBMiZ), Paweł Zawadzki (WBMiZ) // r559148_2019

  Raport z badań
 • 9.
  Wykonanie badań próbnych silosów / Leszek Różański (WBMiZ) // r489_2019

  Raport z badań
 • 10.
  Ocena i nanaliza możliwości zastosowania blachy o zmniejszonej grubości w produkcji pojemników aerozolowych / Adam Patalas (WBMiZ), Piotr Jabłoński (WBMiZ) // r505276_2017

  Raport z badań
 • 11.
  Wykonanie badań termograficznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Poznań / Leszek Różański (WBMiZ) // r478_2019

  Raport z badań
 • 12.
  Implementacja innowacyjnych rozwiązń procesowych oraz nietechnologicznych w nowym zakładzie pralniczym w Siemianowicach Śląskich / Roman Staniek (WBMiZ) // r503008_2016

  Opinia
 • 13.
  Badania i opracowanie systemu sterowania stacją HELP POINT – etap 2 / Andrzej Milecki (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ) // r756_2020

  Kod źródłowy
 • 14.
  Wykonanie okresowych termowizyjnych badań diagnostycznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Poznań / Leszek Różański (WBMiZ) // r745_2020

  Raport z badań
 • 15.
  Przeprowadzenie kolejnych badań nieniszczących dedykowanych elementów z CFRP przy użyciu tomografu przemysłowego w celu potwierdzenia gotowości technologii do przetestowania w warunkach operacyjnych. Przeprowadzenie badań geometrii zintegrowanych komponentów protezy na systemie typu GOM w środowisku zbliżonym do rzeczywistego / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r730_2020

  Raport z badań
 • 16.
  Sprawozdanie z działalności statutowej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania - odbiory DS 2019 / Olaf Ciszak (WBMiZ), Michał Nowak (WIT) // r728_2020

  Raport z badań
 • 17.
  Opracowanie technologii, dobór materiałów, narzędzi i metod kształtowania dla ogólnie odwzorowanych docelowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych protezy (1-osiowy staw skokowy z blokadą zgięcia, mocowanie tłumika MR, mocowanie elektroniki i zasilania, obudowa IP66) oraz wykonanie tych elementów, montaż i rozruch w środowisku zbliżonym do rzeczywistego / Natalia Wierzbicka (WBMiZ) // r724_2020

  Raport z badań
 • 18.
  Budowa modeli wybranych części układu chłodzenia i ich badania symulacyjne i doświadczalne – część 2 / Szymon Wojciechowski (WBMiZ), Tomasz Bartkowiak (WBMiZ) // r507587_2017

  Raport z badań
 • 19.
  Budowa prototypu nowego układu chłodzenia i stanowiska badawczego – część 2. Nowy system efektywnego chłodzenia form wtryskowych. / Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Marcin Pelic (WBMiZ), Paweł Muszyński (WBMiZ) // r507588_2017

  Raport z badań
 • 20.
  Opracowanie algorytmu pozwalającego na detekcję punktów lutowniczych na podstawie zdjęcia płytki PCB / Piotr Owczarek (WBMiZ) // r508335_2017

  Dokumentacja techniczna
 • 21.
  Wstępny raport z badań numerycznych stabilności konstrukcji mechanicznej ramy stacji lutowniczej / Bartosz Minorowicz (WBMiZ) // r508336_2017

  Dokumentacja techniczna
 • 22.
  Opracowanie aplikacji generującej i parametryzującej punkty lutownicze na podstawie plików GERBER / Roman Regulski (WBMiZ) // r508338_2017

  Dokumentacja techniczna
 • 23.
  Pomiar chropowatości powierzchni serii biomateriałów typu betta Ti / Radomir Majchrowski (WBMiZ) // r560413_2019

  Raport z badań
 • 24.
  Badania i opracowanie systemu sterowania stacją HELP POINT – Etap 1 / Andrzej Milecki (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ) // r679_2020

  Kod źródłowy
 • 25.
  Wykonanie badań elementów wytłaczanych na Tomografie komputerowym (CT) / Karol Grochalski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r682_2020

  Raport z badań
 • 26.
  Budowa i badania stanowiska do pomiaru płaskości blach na linii produkcyjnej / Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Roman Regulski (WBMiZ), Dariusz Sędziak (WBMiZ), Arkadiusz Kubacki (WBMiZ), Arkadiusz Jakubowski (WBMiZ), Andrzej Milecki (WBMiZ) // r669_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 27.
  Opracowanie koncepcji magistrali nadzorującej proces pomiaru wymiarów i twardości / Bartosz Gapiński (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Maciej Zakrzewicz (WI) // r556097_2019

  Opinia
 • 28.
  Opracowanie technologii, dobór materiałów, narzędzi, metod kształtowania i wykonanie dla poszczególnych niezintegrowanych elementów konstrukcyjnych protezy / Rafał Talar (WBMiZ), Paweł Zawadzki (WBMiZ) // r557706_2019

  Raport z badań
 • 29.
  Przeprowadzenie badań próbek wykonanych CFRP przy użyciu tomografu przemysłowego przed i po badaniach wytrzymałościowych w celu potwierdzenia koncepcji technologii ich wykonania. Przeprowadzenie badań geometrii niezintegrowanych w całość komponentów protezy na systemie typu GOM / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r556095_2019

  Raport z badań
 • 30.
  Opinia o innowacyjności systemu produkcyjnego dla przedsiębiorstwa Chroma Sp. z o. o. sp. k. / Stanisław Legutko (WBMiZ) // r478662_2016

  Opinia
 • 31.
  Pomiar i analiza geometryczna odlewu przepustnicy / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r592_2019

  Raport z badań
 • 32.
  Sprawozdanie ze szkolenia z podstaw diagnostyki termowizyjnej na POZIOMIE 1 przeprowadzonego dla pracowników firmy Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o. / Leszek Różański (WBMiZ) // r591_2019

  Raport z badań
 • 33.
  Opracowanie układu pomiaru prędkości obrotowej wózka inwalidzkiego / Dominik Rybarczyk (WBMiZ) // r517_2019

  Kod źródłowy
 • 34.
  Weryfikacja eksperymentalna opracowanego prototypu automatycznego regału szufladowego / Adam Myszkowski (WBMiZ), Andrzej Gessner (WBMiZ) // r584_2019

  Raport z badań
 • 35.
  Pomiar CT odlewów aluminiowych – 4 szt. – korpus 1641 101 5073 / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r573_2019

  Raport z badań
 • 36.
  Analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – 4 szt. – korpus 53031015184 / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r563_2019

  Raport z badań
 • 37.
  Opracowanie koncepcji prototypowej hybrydowej formy wtryskowej z wymiennymi wkładkami formującymi / Paweł Muszyński (WBMiZ), Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Piotr Dalewski, Dorota Tomczak // r556_2019

  Raport z badań
 • 38.
  Sprawozdanie z badań nr 16/3.20 "Walidacja metod i algorytmów pozwalających na stabilną pracę linii produkcyjnej oraz uzyskanie wyrobów wysokiej jakości” / Michał Jakubowicz (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Dawid Kucharski (WBMiZ) // r463_2019

  Raport z badań
 • 39.
  Sprawozdanie z badań nr 8/3.6 "Opracowanie trójwymiarowych modeli CAD rzeczywistych tłoczników produkcyjnych” / Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ), Natalia Swojak (WBMiZ), Lidia Marciniak-Podsadna (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ) // r465_2019

  Raport z badań
 • 40.
  Rejestracja za pomocą termografu FLIR T620 sekwencji obrazów termalnych wytypowanej grupy wytłaczarek w firmie GESTAMP we Wrześni / Leszek Różański (WBMiZ) // r432_2019

  Raport z badań
 • 41.
  Opracowanie strategii pomiaru cech geometrycznych z uwzględnieniem relacji dokładnościowo – czasowych / Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ), Natalia Swojak (WBMiZ), Michał Mendak (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ), Lidia Marciniak-Podsadna (WBMiZ), Dawid Kucharski (WBMiZ) // r419_2019

  Raport z badań
 • 42.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r405_2019

  Raport z badań
 • 43.
  Ocena stopnia zużycia wału głównego DTDC - analiza obciążeń, obliczenia wytrzymałościowe / Rafał Talar (WBMiZ) // r387_2019

  Raport z badań
 • 44.
  Sprawozdanie ze szkolenia z podstaw diagnostyki termowizyjnej na poziomie level 1 dla pracowników firmy Vanderlande Industries B. V. sp. z o. o. Oddział w Polsce / Leszek Różański (WBMiZ), Radomir Majchrowski (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ) // r358_2019

  Raport z badań
 • 45.
  Opracowanie i eksperymentalna weryfikacja metodyki procesu wytwarzania przyrostowego elementów protez i ortez zgodnie z koncepcją automatycznego uruchamiania procesu i wytwarzania bez nadzoru / Filip Górski (WBMiZ), Wiesław Kuczko (WBMiZ), Natalia Wierzbicka (WBMiZ), Magdalena Żukowska (WBMiZ) // r327_2019

  Raport z badań
 • 46.
  Badania symulacyjne procesu nagrzewania powierzchni formujących o różnych cechach geometrycznych dla wybranej grupy materiałów / Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Paweł Muszyński (WBMiZ), Piotr Dalewski, Kacper Lipiński // r227_2019

  Raport z badań
 • 47.
  Wykonania ekspertyzy wierteł dotyczącej analizy geometrii ostrza / Paweł Twardowski (WBMiZ) // r133_2019

  Ekspertyza
 • 48.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Beaty Mrugalskiej / Stanisław Legutko (WBMiZ) // r80_2019

  Recenzja
 • 49.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – pokrywa 9 szt. / korpus 12szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r73_2019

  Raport z badań
 • 50.
  Badanie rur wielowarstwowych w celu określenia ich przydatności do stosowania / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r72_2019

  Raport z badań
 • 51.
  Opracowanie technologii, dobór materiałów, narzędzi i metod kształtowania dla ogólnie odwzorowanych docelowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych protezy (1-osiowy staw skokowy z blokadą zgięcia, mocowanie tłumika MR, mocowanie elektroniki i zasilania, obudowa IP65) oraz wykonanie tych elementów, montaż i rozruch w warunkach laboratoryjnych / Natalia Wierzbicka (WBMiZ) // r59_2019

  Raport z badań
 • 52.
  Przeprowadzenie badań próbek wykonanych CFRP przy użyciu tomografu przemysłowego przed i po badaniach wytrzymałościowych w celu potwierdzenia koncepcji technologii ich wykonania. Przeprowadzenie badań geometrii niezintegrowanych w całość komponentów protezy na systemie typu GOM – ETAP II / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r58_2019

  Raport z badań
 • 53.
  Wykonanie usługi badawczej w ramach badań przemysłowych pt. Analiza parametrów procesu kształtowania ukierunkowania na wyznaczenie optymalnych nacisków oraz czasów poszczególnych operacji kształtowania / Michał Jakubowicz (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Mendak (WBMiZ), Karol Grochalski (WBMiZ) // r53_2019

  Raport z badań
 • 54.
  Wykonanie usługi badawczej w ramach badań przemysłowych pt. Opracowanie trójwymiarowej mapy odkształceń dla poszczególnych operacji kształtowania z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych w odniesieniu do odkształceń granicznych / Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Wieczorowski (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ), Dawid Kucharski (WBMiZ), Lidia Marciniak-Podsadna (WBMiZ), Natalia Swojak (WBMiZ) // r52_2019

  Raport z badań
 • 55.
  Badania dokładności i powtarzalności działania urządzenia z wykorzystaniem przestrzennej fotogrametrii / Michał Wieczorowski (WBMiZ), Bartosz Gapiński (WBMiZ), Michał Jakubowicz (WBMiZ) // r51_2019

  Raport z badań
 • 56.
  Wykonanie badań termograficznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Polska / Leszek Różański (WBMiZ) // r35_2019

  Raport z badań
 • 57.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek / Stanisław Legutko (WBMiZ) // r28_2019

  Recenzja
 • 58.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – korpus rozrusznika 4 szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r11_2019

  Raport z badań
 • 59.
  Opracowanie układu sterowania i układu elektrycznego do trzech stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do badania procesów tarcia / Dariusz Sędziak (WBMiZ) // r10_2019

  Raport z badań
 • 60.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – pokrywa 9 szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r3_2019

  Raport z badań
 • 61.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – korpus „FC” 12 szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r1_2019

  Raport z badań