Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie procesu wytwarzania i charakteryzacja nanokompozytów tantalowo-ceramicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Description of technology and characterization of tantalum-ceramic nanocomposites

Work ID

r521048_2017

Keywords
EN
  • kompozyty
  • tantal
  • ceramika
  • mechaniczna synteza
  • prasowanie na gorąco
  • właściwości
Date

06.11.2017

Language

english | polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.