Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Development of capacitive deionisation system

Authors

Paula Janicka (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Rozwój systemu dejonizacji pojemnościowej

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

10.07.2015