Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Beata Kurc

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

beata.kurc@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 36

PBN ID

1709651

ResearcherID

N-1184-2014

ORCID

0000-0001-9061-8629

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS