Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Poszukiwanie nowych napełniaczy nieorganicznych do zastosowań farmaceutycznych - wstępna charakterystyka

Authors

Elżbieta Just (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN New inorganic fillers for pharmaceutical applications - initial characterization

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.07.2015