Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza i optymalizacja sztywności ramy rowerowej z zastosowaniem różnych materiałów

Authors

Rafał Glabus (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis and optymization of the stiffness of the bike frame with different materials

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

20.11.2015