Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Mechanizmy do badania i analizy poprawności i bezpieczeństwa protokołów rutingu OSPF i BGP

Authors

Maciej Polak (WEiT), Kamil Cieślak (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Mechanisms for testing and analyzing the configuration and security of OSPF and BGP

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.10.2015