Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Design of support structure for the Nowacki?s device

Authors

Bartosz Łuczak (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Projekt konstrukcji wsporczej uchwytu Nowackiego

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

27.10.2015