Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Application of selected multi-objective optimization methods to green supply chain design problem

Authors

Michał Tomczyk (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Zastosowanie wybranych metod optymalizacji wielokryterialnej do projektowania zielonego łańcucha dostaw

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

07.09.2015