Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Perforation of multilayer aluminium thin plates

Authors

Michał Szymczyk (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Modelowanie przebicia wielowarstwowych układów z cienkich blach aluminiowych

Language

english

Type

engineering thesis

Date of defense

27.10.2015