Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Coopearative Spectrum Sensing Algorithms for Cognitive Radio

Authors

Bartłomiej Nowierski (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Coopearative Spectrum Sensing Algorithms for Cognitive Radio (Algorytmy kooperacyjnego wykrywania obecności sygnału w radiu kognitywnym)

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

02.10.2015