Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt jeździka dziecięcego

Authors

Norbert Ernastowicz (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Conception of bicycle without pedals for kids

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2016