Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Dialogowe metody oparte na stochastycznej analizie akceptowalności rozwiązań dla problemów ewolucyjnej optymalizacji wielokryterialnej

Authors

Radosław Gołębiewski (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Interactive methods based on stochastic ordinal regression for evolutionary multiple objective optimization problems

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.10.2015