Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wspomaganie wyboru portfela opcji w warunkach niepewności z wykorzystaniem modelu regułowego

Authors

Maciej Jankowski (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Portfolio selection under uncertainty using a rule model

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.10.2015