Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Interfejs do zbiorów regionalnych bibliotek cyfrowych korzystający z technologii Sieci Semantycznej

Authors

Filip Nowak (WI), Damian Ospara (WI), Paweł Rzanny (WI), Bartosz Piasecki (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Interface for regional digital libraries exploiting linked data technology

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

30.01.2012