Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modelowania zużycia energii przez samochód - przykład obliczeniowy i analiza wyników

Authors

Karol Pluskota (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.01.2012

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.