Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Stanowisko laboratoryjne do badania parametrów elektromagnetycznych układu solenoid-metalowy walec

Autorzy

Dawid Polus (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Laboratory stand for investigation of electromagnetic parameters of solenoid with with metallic cylinder

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

15.06.2012