Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System komputerowy sterujący pracą stanowiska do badania silników krokowych

Authors

Sebastian Pucała (WE)

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Computer system controlling operation of stepper motors test bench

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.10.2009