Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Krzywe stygnięcia żeliwa w sterowaniu jakością odlewów wykonywanych metodą odśrodkową, z próbą wykorzystania systemów symulacyjnych

Authors

Jerzy Płonka (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Cooling curves of cast iron in quality control of centrifugal castings with trial of use of simulation codes

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

06.10.2009

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.