Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w wybranej firmie produkcyjnej

Authors

Joanna Jędrzejczak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The conception of the occupational safety management system in a chosen production company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.06.2016