Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja organizacji miejsca pracy strażaka - ratownika

Authors

Dorota Miklaszewska (WIZ), Katarzyna Krawiec (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The concept of the workplace organization a firefighter - rescuer

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

01.02.2016