Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Instalacja oczyszczania gazów odlotowych z lakierni za pomocą katalitycznego dopalacza

Authors

Maciej Pacanowski (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Installation of flue gases purification from varnisher's workshop using catalitic burner

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.01.2016