Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt ramy plotera frezującego

Authors

Błażej Latocha (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Design of a frame of the milling ploter

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2016