Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena ryzyka zawodowego dla pracowników segregujących odpady poprodukcyjne

Authors

Katarzyna Nowak (WIZ), Izabela Mazur (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Occupational risk assessment for postproduction waste segregation workers

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

01.02.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.