Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Implementation of synthesized activated carbon in capacitive deionization of water

Authors

Aleksandra Neubauer (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Wytwarzanie węgla aktywnego i jego zastosowanie w technice pojemnościowego odsalania wody

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

04.07.2016