Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wdrożenie metody 5S na stanowiskach produkcyjnych w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Michał Kurpiel (WIZ), Patryk Jankiewicz (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Implementation of 5S method for production positions in a selected company

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

01.02.2016