Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt układu optycznego do kształtowania wiązki promieniowania ultrafioletowego otrzymanego metodą generacji drugiej harmonicznej w krysztale BBO.

Authors

Krystian Łuczak (WFT)

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Design of the optical system for shaping of the beam of ultraviolet radiation obtained by the second harmonic generation in a BBO crystal.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.01.2013