Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Quality Plan for production of crankshaft based on chosen company

Authors

Przemysław Jaskóła (WIZ), George Mwangi (WIZ), Piotr Czupryniak (WIZ), Prakash Ghimire (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Plan jakości do produkcji wału korbowego na podstawie wybranej firmy

Language

english

Type

engineering thesis

Date of defense

01.02.2016