Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja ergonomicznego kształtowania oświetlenia na stanowisku pracy

Authors

Michalina Brzóska (WIZ), Karolina Milczyńska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The concept of ergonomically designed workplace lighting

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

01.02.2016