Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Pomiary reologiczne w linii wytłaczarskiej jako próba oceny właściwości przetwórczych tworzyw polimerowych.

Authors

Krzysztof Lewiński (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The determination of processing properties of polymeric materials by rheological studies in an extrusion line.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2010

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.