Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie procesem produkcji odlewów ze stopów Al-Si-X z uwzględnieniem sterowania jakością metalu i gotowych odlewów oparte o rejestrację parametrów procesów

Authors

Łukasz Zdrojewski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Production process management of Al-Si-X alloy casting regarding to quality control of alloy and finished castings based on the acquisition parameters of the processes

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

02.02.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.