Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja systemu rozmytego wspomagającego system zarządzania zmęczeniem. Przykad praktyczny

Authors

Róża Stempowska (WIZ), Marzena Kaźmierczak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The concept of fuzzy logic system for the support of the fatigue management system. A practical example

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

01.02.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.