Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Kierunki doskonalenia bezpieczeństwa i jakości pracy w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Marta Kubiak (WIZ), Szymon Gadera (WIZ), Agata Lewandowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Directions of improving safety condotions and quality of work in a chosen enterprise

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

04.02.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.