Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza wybranych zagadnień procesu technologicznego montażu autobusu w aspekcie zwiększenia wydajności produkcji

Authors

Magdalena Kowalczyk (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of chosen issues of assembly process of bus in the aspect of efficiency increasing

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

18.01.2011