Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badania porównawcze płynięcia tworzyw sztucznych w plastomerze i teście spiralnym.

Authors

Marcin Kusztal (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2010

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.